Aktualności

Dąbrówka - groby z I wojny światowej

O zadokumentowaniu kwatery grobów żołnierskich z czasów I wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce, gm. Lelis w powiecie ostrołęckim donoszą Wieści Gminne - Biuletyn Gminy Lelis. 

Wieści Gminne wrzesień 2019

Zainteresowanie ze strony władz gminy to dobry znak dla objęcia tego miejsca opieką. 
Inicjatorem działań był Krzysztof Bulak ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Barć w Dąbrówce.

Dokumentacja tego miejsca spoczynku żołnierzy I wojny światowej została wykonana pod koniec lipca 2019 r. we współpracy z Rowerem wokół Ostrołęki. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej.

IMG_9943.JPG

Dąbrówka, szkic.jpg

4 lata temu