Aktualności

Drozdowo konferencja

W piątek i sobotę (5-6 kwietnia) w Drozdowie odbyła się konferencja "Pamięć o Niepodległej na pograniczu mazowiecko-podlaskim" organizowana wspólnie przez nasze stowarzyszenie i  Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zamieszczoną na stronie naszych gospodarzy i do obejrzenia galerii zdjęć.

Muzeum w Drozdowie - relacja

Konferencja była częścią projektu badawczego pt. Pamięć o Niepodległej. Badania nad dziedzictwem kulturowym i upamiętnianiem odzyskania przez Polskę niepodległości na obszarze północno-wschodniego Mazowsza oraz ich wykorzystanie dla nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

Wystąpienia:

- dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej/Uniwersytet w Białymstoku), „Pamięć i historia. Wprowadzenie do problematyki konferencji” oraz „Materialne korelaty, nośniki i miejsca pamięci. Próba (re)definicji”,

- dr Małgorzata Karczewska (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej), „Stan rozpoznania i ochrony miejsc pamięci czynu niepodległościowego i wojny polsko-bolszewickiej na pograniczu mazowiecko-podlaskim” oraz „Pamięć młodego pokolenia o czynie niepodległościowym i epizodach wojny polsko-bolszewickiej na pograniczu mazowiecko-podlaskim”,

- dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Uniwersytet w Białymstoku), „Czynniki społeczne i kulturowe kształtujące wzorce pamięci historycznej na pograniczu mazowiecko–podlaskim”,

- mgr Mariusz Puchacz (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej): „Droga do niepodległości na pograniczu mazowiecko-podlaskim. Regionalna narracja historyczna”,

- mgr Marcin Rydzewski (Muzeum Przyrody w Drozdowie), „Pamięć o wydarzeniach niepodległościowych lat 1918-1920 zawarta w aktach oraz przestrzeni na przykładzie parafii Drozdowo, Romany i Wąsosz diecezji łomżyńskiej”,

- mgr Tomasz Szymański (Muzeum Przyrody w Drozdowie), „Bolszewia na Ziemi Łomżyńskiej w 1920 roku. Wydarzenia, relacje, pamięć”,

- dr Alina Czapiuk, dr Iwona Kulesza-Woroniecka (Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej/Uniwersytet w Białymstoku), „Obraz polskiego czynu zbrojnego w programach oraz wybranych szkolnych podręcznikach historii”,

- mgr Marta Kupczewska (Instytut Pamięci Narodowej/Uniwersytet w Białymstoku), „Rocznice odzyskania niepodległości w obchodach opozycji solidarnościowej lat 80. na wybranych przykładach z województw białostockiego i łomżyńskiego”.4 lata temu