Nauka obywatelska

Miejsca pamięci I wojny światowej powiatu ełckiego, 2012 r.


Zadanie zostało wykonane w ramach Grantów Powiatu Ełckiego ze środków Starosty Powiatu Ełckiego.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono prace inwentaryzacyjne na wszystkich cmentarzach z czasów I wojny światowej na terenie powiatu ełckiego, objętych ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego. W pracach tych uczestniczyła stała grupa wolantariuszy, którzy dzięki tym działaniom poznali skomplikowane dzieje tych terenów. Podsumowaniem prac było przygotowanie wystawy posterowej. Zawierała ona informacje na temat zrealizowanego zadania, historię działań wojennych na terenie ełckim, sposobów upamiętniania poległych w czasie działań I wojny światowej oraz fotografie wraz z krótkimi komentarzami przedstawiające cmentarze i pomniki z czasów I wojny światowej na terenie powiatu ełckiego. Wystawa była eksponowana w styczniu 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ełku.image.png


image.png


image.png


4 lata temu