Projekty naukowe

Cyfrowe Lapidarium Podlasia

Czym jest Cyfrowe Lapidarium Podlasia?

Cyfrowe Lapidarium Podlasia jest internetową bazą danych zabytkowych krzyży i nagrobków zachowanych na podlaskich cmentarzach. To, co prezentujemy obecnie, to zaczątek naszego pomysłu. W 2015 r., dzięki pomocy ze strony Zarządu Województwa Podlaskiego, zebraliśmy dane dotyczące około 100 nagrobków z cmentarzy powiatu wysokomazowieckiego. Chcieliśmy ruszyć z tym, co mamy, żeby przekonać innych, w tym wolontariuszy, że działanie te są pilnie potrzebne. Docelowo, chcemy w CLP systematycznie gromadzić dane dotyczące wszystkich zabytkowych nagrobków z każdego ewidencjonowanego cmentarza. Za cezurę przyjęliśmy lata 50. XX wieku. W bazie danych znajdą się fotografie każdego nagrobka i jego detali, treść inskrypcji, informacje o wykonawcy (jeśli uda się go zidentyfikować), surowcu oraz wymiarach. Cyfrowe Lapidarium Podlasia jest przedsięwzięciem z zakresu badań nad dziedzictwem kulturowym, realizowanym przez członków i sympatyków Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej.

Zapraszamy na stronę internetową projektu:

CYFROWE LAPIDARIUM PODLASIA

4 lata temu