Ośrodek badań europy środkowo-Wschodniej

Stowarzyszenie naukowe powołane do prowadzenia badań nad dziedzictwem kulturowym, przeszłością i pamięcią regionów Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.

Aktualności

czytaj więcej

Kilka słów o nas

Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej jest stowarzyszeniem naukowym powołanym do prowadzenia badań nad kulturowym, przeszłością i regionów Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Członkami stowarzyszenia są historycy, archeolodzy, kultury. Nasza działalność koncentruje się na badaniu i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i przeszłości regionalnej, wzmacnianiu więzi lokalnych społeczności z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością ich regionów. Nasze cele realizujemy poprzez realizację projektów i badań naukowych, konferencji, spotkań i odczytów, wydawanie publikacji i czasopism, wspieranie władz samorządowych w działaniach na rzecz dziedzictwa kulturowego, współpracę ze stowarzyszeniami i innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi oraz gromadzenie zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i materiałów związanych z działalnością stowarzyszenia.

Skontaktuj się z nami.

Pl. Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1/117
15-420 Białystok